Vår kommunikation spretar!

Nu fixar vi helheten!

Är dina medarbetare företagets ambassadörer? Bidrar den grafiska profilen och tonaliteten till den känsla företaget vill förmedla? Med hjälp av plattformar för varumärke och kommunikation samt en innehållsstrategi, blir den interna/externa kommunikationen en helhet. Du får den grund som gör det enklare att driva företaget och öka lönsamheten. Låt mig hjälpa till!

Streck

Varumärkes- och kommunikationsplattform är steg 1

Varumärkesplattformen sammanfattar exempelvis vilka vi är, vad vi står för och vad som får oss att känna engagemang för det vi gör varje dag. Den är grunden för det vi erbjuder till både befintliga och nya kunder och medarbetare.

Steg för steg

Vi går igenom ditt företag och tar fram svar på frågor som varför vi finns, vad som skiljer oss från andra liknande företag/varumärken och vad varumärket lovar. Plattformen bör exempelvis innehålla företagets kärnvärden, affärsidé, vision, mission, position, målgrupper, varumärkeslöfte. Sedan kompletterar vi med en grafisk manual med  varumärkets bildspråk och tonalitet.

Tonalitet – vad är det?
Ett varumärkets tonalitet, dvs vilken känsla skapar dina ordval, ska helst harmonisera med dina målgrupper. Vad du säger (vilka ord och begrepp som används) och hur du säger det (tilltalet).

Vi ska använda språk och tilltal som passar din målgrupp för att lyckas med din kommunikation och marknadsföring.

Lika viktigt som affärsplanen!

Att ta fram en varumärkesplattform är lika viktigt som att ha en affärsplan.

Det är ett strategiskt viktigt dokument som du kan hämta stöd i när du ska fatta olika beslut i företaget. Exempelvis genom att ställa dig frågan; Går det här beslutet i linje med vilka vi är och står för?

Kommunikationsstrategi och plan är steg 2

Kommunikationsstrategin utgår från varumärkes- och kommunikationsplattformen men berättar mer i detalj om hur vi ska kommunicera internt/externt.

Den brukar innehålla exempelvis kommunikationsmål, (som vad kommunikationen ska uppnå), målgrupper, huvudbudskap och det kreativa kommunikationskonceptet samt en beskrivning av de kanaler vi ska använda.

Sedan tar vi fram en aktivitetsplan med information om exempelvis datum, insats, budskap, kanal, ansvarig och kostnad.

Innehållsstrategi för sociala kanaler är bra att ha

Är det viktigt att ha en innehållsstrategi (content strategy)? Ja, iallafall om du vill lyckas med din kommunikation på webben och i sociala medier.

Förutom att ditt innehåll ska vara relevant, intressant och värdefullt för dina målgrupper, behöver vi också exempelvis titta på vilken affärs- eller verksamhetsnytta ditt publicerade innehåll ska bidra till.

Vad är en innehållsstrategi?
Det är en strategi som ger svar på frågor som exempelvis:

  • Vem ska vi vända oss till, hur ofta och vad vet vi om dem –
  • Vilka kanaler/medier använder dem, när och vad gillar dem?
  • Hur kan vi locka dem att köpa dina produkter/tjänster och få dem att tipsa andra om dem?

Intern/extern kommunikation | Digital marknadsföring | Strategi | Kommunikationsplan | Grafisk profil | Text | Sociala kanaler | Intranät | Hemsida | Projektledning | Varumärkesplattform| Affärsutveckling